مغز محمد رضا گلزار محمدرضا گلزار حسن روحانی

مغز: محمد رضا گلزار محمدرضا گلزار حسن روحانی رسانه ها تصویری محمدرضا تصویر اخبار سینما

گت بلاگز اخبار اجتماعی پشت پرده «ژن خوب» لو رفت!

خون من ناب و ژِنم مرغوب است/ ژِن من از همه ژنها خوب است/ پدرم حامل این ژن بوده/ دَم او گرم، ژنش مرغوب است…

پشت پرده «ژن خوب» لو رفت!

پشت پرده «ژن خوب» لو رفت!

عبارات مهم : مطمئن

خون من ناب و ژِنم مرغوب است/ ژِن من از همه ژنها خوب است/ پدرم حامل این ژن بوده/ دَم او گرم، ژنش مرغوب است…

پشت پرده «ژن خوب» لو رفت!

به بهانه صحبتهای اخیر پسر عارف که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.

خون من ناب و ژِنم مرغوب است

ژِن من از همه ژنها خوب است

خون من ناب و ژِنم مرغوب است/ ژِن من از همه ژنها خوب است/ پدرم حامل این ژن بوده/ دَم او گرم، ژنش مرغوب است…

پدرم حامل این ژن بوده

دَم او گرم، ژنش مرغوب است

مادرم خون ِ عجیبی دارد

ژن او نیز زنی مطلوب است!

من اگر تاجر خوبی شده است ام

پشت پرده «ژن خوب» لو رفت!

چون به ایشان نَسَبم منسوب است!

حال و روز تو اگر شد قمصور

شک ندارم که ژنت مغلوب است

خون من ناب و ژِنم مرغوب است/ ژِن من از همه ژنها خوب است/ پدرم حامل این ژن بوده/ دَم او گرم، ژنش مرغوب است…

کف دست تو عرق دارد اگر

به گمانم ژن تو مرطوب است

گر که در خلقت تو عیبی هست

پشت پرده «ژن خوب» لو رفت!

ژنت از روز ازل معیوب است

چون که می ترسی و ترسو شده است ای

علتش اینکه ژنت مرعوب است

آنکه دلبر شده است و خواستنی

مطمئن باش ژنش محبوب است

هر که دائم بکند استدلال

ساختار ژن او از چوب است

یا که آن کارگر بیچاره

جنس ملکول ژنش مخروب است

الغرض اینکه موفق شده است ام؛

خون من ناب و ژن من خوب است

اخباراجتماعی – مجید مرسلی

واژه های کلیدی: مطمئن | کارگر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz