مغز محمد رضا گلزار محمدرضا گلزار حسن روحانی

مغز: محمد رضا گلزار محمدرضا گلزار حسن روحانی رسانه ها تصویری محمدرضا تصویر اخبار سینما

گت بلاگز Uncategorized واکنش محمدرضا گلزار به تصویرش در کنار مدیر جمهور

محمد رضا گلزار | محمدرضا گلزار | حسن روحانی | رسانه ها | تصویری | محمدرضا | تصویر | اخبار سینما

واکنش محمدرضا گلزار به تصویرش در کنار مدیر جمهور

واکنش محمدرضا گلزار به تصویرش در کنار مدیر جمهور

محمدرضا گلزار به غوغایی که تصویرش در کنار مدیر جمهور ایجاد شده است بود تصویر العمل نشان داد، رسانه ها وی را به ژست بی ادبانه گرفتن متهم کرده بودند. بعد از منتشر شدن یک تصویر غوغایی از دیدار حسن روحانی با محمدرضا گلزار بسیار از رسانه ها و بازدیدکنندگان به او حمله کرده و وی را بی نزاکت خطاب کردند

ژست محمدرضا گلزار برابر حسن روحانی به دور از ادب و نزاکت بود.روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ضیافت افطار حسن روحانی مدیر جمهور با تعدادی از بازیگران و صورت های معروف برگزار شد در این دیدار انتشار یک تصویر از صحبت محمد رضا گلزار و مدیر جمهور حاشیه ساز شد.

واکنش محمدرضا گلزار به تصویرش در کنار مدیر جمهور

این تصویر که بر زمینه گفته خبرنگاران عکاس میتواند به نوعی شکار لحظه ها باشد و در آن هیچ قصد و نظر خاصی هم وجود نداشته، موجب تصویر العمل هاي گوناگون در اینترنت شد.محمدرضا گلزار منشتر شدن تصویری از حضور خود در این ضیافت در صفحه اینستاگرامش نسبت به این حاشیه ها تصویر العمل نشان داده و توضیحاتی را در خصوص آن ارائه داد.

بی احترامی محمدرضا گلزار به روحانی

محمد رضا گلزار | محمدرضا گلزار | حسن روحانی | رسانه ها | تصویری | محمدرضا | تصویر | اخبار سینما

محمدرضا گلزار در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

” در مورد تصویر با آقاى روحانى و برداشتها و تفصیلاتش واقعیتش اینه که کمال بى انصافى در مورد من صورت گرفت چه از عمل اکرانِ اون تصویر به وسیله اون عکاس محترم که ده ها فرم تصویر مناسبتر براى عرضه داشت چه اون همه ي هجمه و نظرهاى مرتبط به اون تصویر به وسیله مخاطبین

اول / به اشتباه دستى که اوج بود و رنگ پیراهنى متفاوت با من داشت و انگشترى به دست داشت متعلق به من دونستند که با کمى توجه فقط کمى توجه می شد متوجه شد که اون دستِ من نیست و دستِ شخص کناریه

واکنش محمدرضا گلزار به تصویرش در کنار مدیر جمهور

بعد گفتن حالا چى پس؟! بى حرف که نمى شه آهان این یکى دستِ گلزار آیا تو جیبشه ؟؟؟؟ زاویه ى سرش آیا اینجوره ؟؟؟؟؟غافل از اینکه بى تردید احتمالاً اون حالت براى ثانیه اى بیش نبوده واقعاً متأسفم ادب و احترام بارزترین خصیصه ى شخصیتى منه که نه تنها تمام کسانى که منو از نزدیک مى شناسند که کسانى که کوچکترین آشنایى با من دارند نیز به اون معترفند

این عنوان هیچ ربطى به محمدرضاى گلزار مشهور نداره این عنوان ریشه در مبادى آداب بودن خانوادگى من داره این ریشه در تربیتى داره که ادب رو در تمامى مراحل زندگى من اصل کرده نه فرع بعدشم من توى تمام این سالهاى شهرت از این معاشرتها و دیدارها که کم نداشتم یعنى این دوستان یک لحظه فکر نمى کنند که محمدرضا گلزار آدابِ اینگونه مراسم رو بعد از این همه ي سال از اونا بهتر مى دونه؟؟؟!!!!

محمد رضا گلزار | محمدرضا گلزار | حسن روحانی | رسانه ها | تصویری | محمدرضا | تصویر | اخبار سینما

این دوستان واقعاً فکر مى کنن مودب تر از منن ؟؟؟!!! اینا که واکنش‌ها و ادبیاتشون با ماها چنینه با مردم و اطرافیانشون چطور تا مى کنن؟؟؟!!!! واقعاً متأسفم متأسفانه اوضاع خرابتر از این حرفاستبه این دوستان توصیه اى رو یادآورى مى کنم که اعتقادمه اگه دنبال راه درستى براى رسیدن به موفقیت در هر کدوم از مراحل زندگیشون هستنفقط کافیه در اینجور واکنش‌ها ، اظهارِ نظر و قضاوتهاشون در مورد دیگران تجدیدنظرِ جدى بکنن

ریشه ى همۀ ى ناکامى ها آن گونه بدخواهى هاستو بس همین “

واکنش محمدرضا گلزار به تصویرش در کنار مدیر جمهور

محمدرضا گلزار،گلزار در کنار حسن روحانی،ژست گلزار در برابر روحانی،گلزار و حسن روحانی مدیر جمهور

واژه های کلیدی: محمد رضا گلزار | محمدرضا گلزار | حسن روحانی | رسانه ها | تصویری | محمدرضا | تصویر | اخبار سینما

واکنش محمدرضا گلزار به تصویرش در کنار مدیر جمهور

واکنش محمدرضا گلزار به تصویرش در کنار مدیر جمهور

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz